Vår visjon

"Veien mot voksenlivet"

Skolens visjon er "Veien mot voksenlivet". Med denne visjonen ønsker vi at årene på Bjørkelangen videregående skole skal bli viktige og lærerike år for all våre elever. Grunnlaget legges for videre studier og yrkesliv. Dette oppnår vi gjennom fokus på hver enkelt elev, med dyktige ansatte og gjennom samarbeid med hjem og partnerskapsbedrifter.

Veien mot voksenlivet.