Skoleregler på høring

Skoleregler (tidligere ordensreglement) for elever ved de videregående skolene i Akershus er nå ute på høring. Høringsfristen er 19. april 2024.

Alle kan gi innspill

Elevene har rett til å medvirke i arbeidet med skolereglene, og oppfordres til å sende inn sine tilbakemeldinger samlet. Det samme gjelder for ansatte og ledelsen. 

Alle som ønsker det, også foresatte, kan gi innspill til skolereglene. 

Se høringen og hvordan innspill kan gis

Skolereglene skal gjelde fra 1. august 2024

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024, og forskrift om skoleregler må være gjeldende fra samme dato. Dette er bestemt i ny opplæringslov. Skolereglene er en videreføring av det som tidligere het ordensreglement.

Saken er publisert av sentral webredaksjon i Akershus fylkeskommune.