Lese- og skrivevansker

Elev med grå genser ses i skrå vinkel bakfra. Skriver med blyant på hvitt ark. - Klikk for stort bilde Ben Mullins/Unsplash

 På Bleiker videregående skole har vi fokus på å legge til rette for elever med lese- og skrivevansker. Vi har et eget dysleksiteam som jobber for at alle elever med dysleksi får den hjelpen de trenger. Teamet hjelper elevene med å finne ut om hvilke støttemuligheter og rettigheter de har.

Hjelpemidler og rettigheter ved prøver og eksamen

Elever med lese- og skrivevansker har rett til ulike hjelpemidler i henhold til sakkyndig vurdering. Dette kan for eksempel være smartbøker, lydfiler/lydbøker og andre tilrettelagte hjelpemidler.

På Bleiker har alle elever digitale læremidler, samt lisens på rettskrivingsprogramvaren
Lingdys 4. Lingdys brukes aktivt av både lærere og elever i alle fag og er tillatt som hjelpemiddel på heldagsprøver og eksamen. I tillegg hjelper vi deg med dysleksi å søke lisens på «Lingdys +» som innvilges via NAV og krever dokumentasjon.

Elever som har behov for spesielle tilrettelegginger på prøver og eksamen må ta kontakt med skolen slik at vi kan hjelpe deg å søke om slik tilrettelegging. Dokumentasjon må medbringes. 

Les mer om særskilt tilrettelegging ved eksamen her