Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Bleiker tilbyr forberedende kurs. Dette innebærer opplæring i enkelte fag for elever mellom 16 og 24 år som trenger å øke sin språkkompetanse i norsk før de begynner med videregående opplæring.

Tilbudet er ettårig.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune