Ask endret loven

Kunnskapsdepartementet har endret praksis for hvordan vitnemål skrives

TV2 har laget en sak om Ask, som er elev på tilrettelagt opplæring på Dønski videregående skole. 

Tidiligere har vitnemålet til elever med individuell læreplan vært påskrevet “Ikke vurdert”. Takket være innsatsen til Ask og familien hans, har Kunnskapsdepartementet endret denne praksisen, slik at disse vitnemålene skal gjenspeile elevenes innsats og tilstedeværelse på en bedre måte. 

I saken kan man lese mer om hvorfor denne endringen er viktig, og se Ask møte tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna.