Idrettsfag - skoleåret 2024/25

Skal du søke idrettsfag med toppidrett eller studiespesialisering med toppidrett?

Hvis du skal søke idrettsfag med toppidrett eller studiespesialisering med toppidrett for skoleåret 2024/2025, må du passe på følgende frister:

 

Les mer om idrettsfag på Dønski på våre nettsider