Temauke: Bærekraftig utvikling

26. februar til 1. mars arrangeres det tverrfaglig temauke om bærekraft.

Oversikt over FNs 17 bærekraftsmål - Klikk for stort bilde FN

Gjennom skoleåret på Dønski arrangeres det tre tverrfaglige uker, hvor det arbeides med demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og miljø og bærekraft. I uke 9, fra 26. februar til 1. mars er det bærekraft som står på timeplanen. 

Gjennom uka blir det forskjellige aktiviteter, både i klasserommene og felles for alle. Det blir klesbyttedag, bærekraftig matmarked, foredrag av Jo Røislien, og tilrettelagt avdeling arrangerer Kahoot på biblioteket. Klassene i Vg1 skal besøke Teknisk museum i Oslo, og det blir diskusjon om dilemmaer knyttet til global, lokal og personlig bærekraft i alle klasser. Fullt program finnes her. (PDF, 140 kB)

Læreplanen legger opp til at elevene skal forstå hvordan levesett og ressursbruk henger sammen med lokale, regionale og globale forhold, og lære hvordan ansvarlige, etiske og miljøbevisste handlinger og valg kan verne behovene til både mennesker og natur her og nå, men også for kommende generasjoner. Les mer om bærekraft i læreplanverket hos Utdanningsforbundet, og om FNs bærekraftsmål.