Samarbeid skole - hjem

Samarbeid mellom skole og hjem er et viktig satsningsområde for Dønski, og viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Som foresatt kan du forvente god dialog og at vi tar kontakt når vi mener det er hensiktsmessig. Dialogen med dere er avgjørende for oss, derfor er det også viktig at dere tar kontakt med skolen når dere har behov. På Dønski vil dere oppleve kontakten mellom skole og hjem gjennom bl.a.:

  • Oppstartsamtale for Vg-1-elever med kontaktlærer en av de første dagene etter skolestart. Både elev og foresatte inviteres til dette før første skoledag.
  • Kontaktmøte med foresatte for elever på Vg1 og Vg2 i september. Her vil dere få felles informasjon fra skolens ledelse og elevtjenester og dere vil møte kontaktlærer i klasserommet.
  • Månedlig e-post fra ledelse og kontaktlærer.
  • Utviklingssamtale for elever under 18 år. Foresatte og elever inviteres til samtale med kontaktlærer i november.
  • Hjemmeside oppdateres jevnlig med viktig informasjon.