Invitasjon til elevavslutning for Vg3 og Vg4

Vi ønsker å markere at dere nå er ferdige med videregående skole og inviterer alle elever på Vg3 og 4 til en høytidelig avslutning.

Avslutningen er i skoletorget på Drømtorp videregående skole. Det vil bli servering. Pent antrekk. 

Tirsdag 18. juni 

K. 18.00 -19.30 

Program: Taler- Underholdning - Utdeling av roser - Servering av kaker, kaffe og mineralvann.

 

Velkommen!