Karriereveileder

Karriereveilederne gir råd og veiledning om valg av utdanning og yrker.

De hjelper elevene å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger for å øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Veilederne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene elevene gjør og forebygge feil valg av utdanning eller yrke.