Elevrådet

Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Elevrådsstyret 2024

  • Elevrådsleder og medlem i SMU: Åse Ulleberg (2MKA)
  • Nestleder og medlem av SMU: Julja Danuta Torun (2MPA)
  • Sekretær og medlem av SMU: Jacob Ul-Hassan Hellereud (1IMC) 
  • Styremedlem og medlem av SMU: Elias Høgrann Godanger (2ITB)
  • Styremedlem og og medlem av SMU: Hedda Sætre (1HSA) 
  • Styremedlem og leder for sosialkomiteen og solidaritetskomiteen: Mathis Martinsen Dale (1IMA) 
  • Styremedlem og leder for sosialkomiteen og solidaritetskomiteen: Maija Nærkland (1MKA)

Sakslister og møtereferater

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder Åse Ulleberg eller miljøarbeider Marthe Hulbach