Rektor og skolens ledelse

Rektor 

Hanne Angell                                                        

Mobilnummer:  47 23 17 16

Assisterende rektor

Monica Østbye Hansen                                                                                                                         

Mobilnummer: 40 61 53 70

Økonomi- og administrasjonsleder

Liv Bodil Heggelund Baug                                                                                                                         

Mobilnummer: 92 23 47 45

Avdelingsledere

Anne Katrine Høegh Krohn 

Mobilnummer: 48 27 42 46

Medier og kommunikasjon 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon


Venche Thon

Mobilnummer: 99 02 15 69

Helse og oppvekstInger Kristine Solheim Korsnes

Mobilnummer: 98 61 08 29

Tilrettelagt opplæring

 

Joakim Thon Christie                                                                                                                          

Mobilnummer: 97 64 78 28                                                                               

Fellesfag/påbygg

 

Haakon Peikli Johanessen

Mobilnummer: 45 22 02 01

Salg, service og reiseliv

 

Stig André Storli 

Mobilnummer: 45 72 12 67

Studieleder