Smittevern

Når det gjelder covid-19 ivaretar skolen smittevernstiltak etter gjeldende nasjonale veiledere og sentrale føringer fra fylkeskommunen. Smittevernstiltak er fysisk på plass, i tillegg har ansatte og renholdere gjennomgått opplæring om smittevern. Elever og ansatte skal kjenne seg trygge på at skolen ivaretar smittevernstiltak på en best mulig måte.  

Nå har vi smitteverntiltak for grønt nivå.

Generelle regler ved grønt nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen 
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Hva styrer vår praksis?