Spesialundervisning ved Drømtorp videregående skole

Dersom du ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan du ha rett til spesialundervisning. Spesialundervisning på Drømtorp vgs organiseres på ulike måter og tar utgangspunkt i elevenes individuelle behov. Det er avdeling for inntak og dimensjonering i Akershus fylkeskommune som vurderer hvilket utdanningsprogram eleven tas inn til.

Elever med rett til spesialundervisning kan ha behov for helhetlig spesialpedagogisk opplæring i perioder eller gjennom hele skoleløpet. Noen elever har som mål å følge ordinær læreplan i ett eller flere fag, mens andre elever jobber mot helt egne, individuelt tilpassede mål. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Akershus fylkeskommune som tilrår innhold og organisering av elevenes opplæring. Dette skjer etter inntak og avholdte overføringsmøter.

Les mer om