Invitasjon til sommerskole

Eidsvoll videregående skole ønsker å gi et frivillig tilbud til elever om to dagers sommerskole. Målet med sommerskolen er å gi elever en god og trygg overgang til videregående opplæring før ordinær oppstart på skolen.

Formålet med sommerskolen

  •  Gjennom ulike aktiviteter bidra til å styrke elevenes nettverk og skape et inkluderende og godt læringsmiljø.
  • Legge til rette for aktivitet som fremmer god helse.
  • En introduksjon om hva elevene kan forvente seg på Eidsvoll videregående skole og dermed sikre elevene en god overgang til videregående opplæring.
  • Møte noen ansatte og elever før skolestart.

 

Målgruppen

  • Elever i 10. klasse som skal begynne på Eidsvoll videregående skole skoleåret 2024/2025.
  • Nåværende elever som skal begynne i vg2 eller vg3 på Eidsvoll videregående skole 2024/2025.

 

Sted:
Eidsvoll videregående skole med oppmøte i kantina.

Tid: 
Tirsdag 13. august og onsdag 14. august kl. 10:00-14:00

Elevene vil få en enkel lunsj hver dag, men transport til og fra skolen må de bekoste selv.

Påmelding

            Frist for påmelding er tirsdag 1. august.


Meld deg på sommerskolen

 

Med vennlig hilsen

Ingvild Askheim
Rektor

Odd Cato Rynning
ass. rektor