Rådgivertjenesten - sosialpedagogisk

Alle har rett til sosial pedagogisk rådgivning. Har du spørsmål eller tror du trenger hjelp? Ta kontakt med kontaktlærer eller rådgiverne direkte. 

Hva vi kan hjelpe deg med

Skolen skal hjelpe deg med å finne deg til rette i opplæringen og hjelpe deg med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som han ha noe si for hvordan du greier å lære på skolen. Du kan blant annet få hjelp til å:

  • Kartlegge problemet og omfanget av det
  • Kartlegge hva skolen kan hjelpe til med og om du trenger hjelp av andre instanser enn skolen
  • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse

Eksempler på problemer kan være mistanke om lese- og skrivevansker, mistrivsel i klassen, stort fravær, manglende motivasjon, problemer med fagene, personlig sykdom, sykdom i familien, problemer hjemme o.l.

Alle i personalet på skolen skal møte deg med respekt i forhold til disse problemene. Kontaktlærer og rådgivere er de nærmeste å kontakte. Helsesøster kan også hjelpe deg.

At du har rett til nødvendig rådgivning innebærer at at du skal kunne få informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å finne deg til rette på skolen.  

Her kan du lese mer om sosialpedagogisk rådgivning

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt!

Hvor finner du oss?

Du finner oss i 2. etasje sammen med miljørabeider og helsesykepleier. Vi har eget hyggelig venteværelse.

Hvem er vi?

Sosialpedagogiske rådgivere på Eikeli vgs er:

Artikkelliste