Skolehelsetjenesten

Stine Elvevold er helsesykepleier på Eikeli vgs., hun har kontor i 2. etg. ved rådgivere. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontaktinformasjon 

Helsesykepleier er til stede på Eikeli vgs. mandager, tirsdager og torsdager.

Kontoret er i 2. etg. i sammen med rådgiverne. 

Kontakt meg på sms/telefon/mail for å avtale tid, eller kom innom og se om jeg er ledig.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Foresatte er også velkommen til å ta kontakt.

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av kommunens helsetjenester for ungdom. 

Se også