Lektor2-skole

Eikeli vgs har alltid satset på Realfag så derfor er Lektor 2 - ordningen et naturlig prosjekt.

Hva er Lektor2-ordningen? 

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing, der målet er å bidra til å: 

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag 
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kompetanse i samarbeid med arbeidslivet 

Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. 

Hvordan jobber skolen med dette? 

Realfagslærer ved skolen og en ekstern fagperson samarbeider om å utvikle gode undervisningsopplegg som kan engasjere elevene og gi dem et innblikk i hvordan realfagene er viktige i arbeidslivet – også utenfor skolen. 

Positivt for elevene

  • Hvilke elever involveres i ordningen? 
  • Hva kan elevene forvente å sitte igjen med etter gjennomført opplegg? Bedre karakterer? Bedre forutsetning for å lykkes innen realfag i arbeidslivet? 

Les mer