Psykisk helse i skolen

Både lærere, ledelse, rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleiere ønsker å fremme god psykisk helse hos elevene

På Eikeli videregående skole legger vi vekt på trivsel og forutsigbarhet  for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. Fra høsten 2020 er "folkehelse og livsmestring" en egen del i den overordnete delen av læreplanen og skal være en del av tverrfaglig temaer i fag. folkehelse og livsmestring som tverrfaglig team skal gi elevene:

..kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Utdanningsdirektoratet

Hvordan jobber skolen/vi med å fremme psyksisk helse?

  • Bruker makkerskap fra første dag på skolen Makkerskap i skolen
  • Gjennomfører VIP-programmet tidlig på høsten i Vg1
  • Bruker kontaktlærertiden felles i klassen
  • Tilbud om samtale med helsesykepleier
  • Tilbud om sosialpedagogisk assistanse
  • Samarbeider med hjemmet