Informasjon om utvidelse av Eikeli vgs

Peab AS er totalentreprenør for utbyggingen av Eikeli videregående skole. Byggherre er Viken fylkeskommune.

Om prosjektet

 

Utbyggingen gjelder utbygging av Eikeli videregående skole med tilbygg samt ombygging og utearealer. Tilbygget vil bli ca 4500m2, og ombyggingen av eksisterende skolebygg vil bli ca 2199m2. 

Tilbygg omfatter undervisningsarealer, idrettshall, samt omforming av utearealer. I den ombygde delen vil idrettsarealer endres til å omfatte kantine og auditorium. Selve bygget skal også tilpasses en universell omforming slik at skolen Eikeli vgs vil fremstå som på bildet.

 

Anleggsleder:

Peab AS v/Tron Jensen

tron.jensen@peab.no

Mobil: 99 28 12 81