Nytt skolebygg

Informasjon om byggeprosjektet på Eikeli og parkeringsmuligheter i byggeperioden.

Alle spørsmål ang byggeprosjektet rettes til Ove Brugård.

Eikeli vgs ny skole - Klikk for stort bildeNye Eikeli vgs 

 Her er informasjon om parkering:

Parkering i forbindelse med bygging ved Eikeli videregående skole. Det er ingen parkeringsplasser på Eikeli videregående skoles område for biler eller moped/motorsykkel for elevene. Europark håndhever parkeringsreglene på skolens område. Elever må benytte Bispeveien eller andre lokale veier for parkering. Det er ikke anledning å parkere på parkeringsplass til Eikelia barnehage eller andre private parkeringsplasser. Europark håndhever parkeringsreglene på skolens område.

Biler og mopeder/motorsykler som er hensatt utenfor oppmerkede områder kan bli tauet bort. Årsaken er at dette skaper hindringer for inn/utkjøring til anleggsplassen, til pellets-anlegget og for utrykningskjøretøy. Det er heller ikke anledning å parkere på området foran inngang til kunstgressbanen på grunn av kommunens behov for vedlikehold.

Nye Eikeli vgs - Foto fra Nordic Architecture