Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

samarbeid hjem og skole Peggy und Marco Lachmann-Anke pixabay.com  

Hvordan kommuniserer vi?

Vi har flere kanaler for å få til et godt samarbeid med foresatte og skolen. Her nevner vi noen:

Møtesteder:

  • Velkomstsamtalen med foresatte, elev og kontaktlærer i vg1
  • Felles møter for alle foresatte med rektor
  • Felles møter med alle foresatte, kontaktlærere og faglærere
  • Individuelle møter med elev, foresatte og rådgiver

Visma InSchool 

Foresatte vil få tilgang til Visma InSchool og finner denne informasjonen om sin ungdom: 

  • timeplanen uke for uke,
  • fravær 
  • anmerkninger
  • halvårskarakterer
  • standpunktkarakterer

Det jobbes hektisk med direkte overføring av foresattdata fra folkeregisteret. Når dette er på plass i løpet av høsten, vil foresatte enkelt kunne logge seg på VismaInSchool med MinID

Her kan du se en video av hvordan elevene bruker Visma InSchool

Andre kanaler