Skolereglement og opptakskriterier

Skolereglement

Skolereglement fra 1. august 2024

Follo Folkehøgskole skal legge forholdene til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med skoleregler.

Skolereglene er basert på våre grunnverdier: Trygg, raus og vågal.

Når du aksepterer skoleplassen, forplikter du deg til å gjøre deg kjent med skolereglene og etterleve disse gjennom skoleåret.

 Les skolereglementet her: Skolereglement - skoleåret 2024-2025 (PDF, 384 kB)

 

Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år – du må fylle 18 innen 31.12. i skoleåret.
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Vi legger stor vekt på det du skriver om deg selv i søknaden. Fortell oss hvorfor du vil være elev på Follo!
  • Relevant bakgrunn kan bli vektlagt.
  • Vi vurderer fravær fra tidligere skolegang.
  • Vi legger vekt på sammensetning av linjene, – kjønn og alder kan komme i betraktning.
  • Elever som ønsker å bo på skolen prioriteres.
Til toppen