Besøk i Norges Bank

En stor gruppe fra økonomi og markedsføring i Vg3 besøkte Norges Bank og spillet Horisont. 

3 timer intens læring. - Klikk for stort bilde3 timer med intens læring er ikke noe problem! Trond Randulv Haugen

Norges Bank er sentralbanken i Norge og har ansvaret for landets pengepolitikk og finansiell stabilitet. Siden 1816, har banken gjennomgått flere transformasjoner og spiller en avgjørende rolle i styringen av den norske økonomien. 

Den viktigste oppgaven til Norges Bank er å opprettholde prisstabilitet gjennom styring av inflasjonen. Dette oppnås blant annet ved å fastsette styringsrenten, som påvirker kostnaden ved å låne og dermed investerings- og forbruksbeslutningene til husholdninger og bedrifter. 

I tillegg til å håndtere pengepolitikken, forvalter Norges Bank landets valutareserver og har en rolle i å sikre finansiell stabilitet gjennom tilsyn og regulering av finansinstitusjoner. Som en sentral aktør i norsk økonomi, spiller Norges Bank en avgjørende rolle i å opprettholde økonomisk vekst og stabilitet for landet.

To elever hadde med seg gamle pengesedler, som ikke kunne brukes som betalingsmiddel lenger, og vekslet til klingende mynt! Det er mulig å veksle inn visse typer gamle norske sedler og mynter hos Norges Bank. Vanligvis kan du veksle inn norske sedler og mynter som ikke lenger er i sirkulasjon eller som er blitt erstattet av nye valører. Imidlertid kan reglene og prosedyrene for innlevering av gamle penger variere over tid, så det er lurt å sjekke Norges Banks nettsider eller kontakte dem direkte for å få oppdatert informasjon om hvilke sedler og mynter som kan veksles inn og hvilke betingelser som gjelder.

Horisont-spillet starter med tiden før penger, bytteøkonomi. Siste etappe er aktiv forvaltning av oljefondet som for tiden er på seksten tusen milliarder kroner. Oljefondet, også kjent som Statens pensjonsfond utland, er et av verdens største statlige pensjonsfond. Siden 1990 har det sikret en bærekraftig forvaltning av Norges petroleumsinntekter. Fondet investerer i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendommer. Fondet har som mål å generere avkastning på lang sikt for å finansiere fremtidige generasjoners pensjoner og bidra til økonomisk stabilitet i Norge. Fondets størrelse og innflytelse gjør det til et betydningsfullt aktør i global finans, samtidig som det balanserer økonomisk vekst med hensynet til miljømessige, sosiale og forretningsmessige hensyn.

Laget vårt med best avkastning hadde 40 ganger så bra avkastning som oljefondet! Med dagens innsats raste Frogn-elevene rett inn på topp tre lista over skolene som har spilt i år. Her kan det nok vanke noen jobbtilbud, skulle man tro!