Foreldremøte for Vg3 og 4PÅ

5. mars ønsker vi på Frogn velkommen til foreldremøte for Vg3 og 4PÅ

Psykiske kriser

Psykologi 1 har vært på ekskursjon til Oslo. 

Besøk i Norges Bank

En stor gruppe fra økonomi og markedsføring i Vg3 besøkte Norges Bank og spillet Horisont. 

Afrikamesterskapet

1STB og 2BUS har hatt et unikt tverrfaglig prosjekt i samfunnskunnskap og engelsk.

Få et innblikk i skolens daglige liv!

Åpen skole 30.01 er et spennende og inkluderende initiativ for foreldre, elever og andre interesserte. Kom på besøk mellom kl.18-20.

Foresattmøte for Vg1 og Vg2 23. januar - oppdatert med presentasjon fra kvelden.

Kjære foresatte til elever på Vg1 og Vg2,

Rekrutteringsdagen

Torsdag 18.1 hadde elevene i 1T et alternativt opplegg i matematikk-undervisningen i forbindelse med fagvalg for neste skoleår. 

Nå kan du søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2024–25? Da er det på tide å starte søkeprosessen.

Inntaksordning for Akershus vedtatt i fylkestinget

Fylkestinget i Akershus har vedtatt ny inntaksordning fra skoleåret 2024–25. «Nærskoleordningen» til Viken fylkeskommune blir dermed erstattet med ordningen med «fritt skolevalg» i nye Akershus fylkeskommune. 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år

Vi ønsker alle elever, foresatte og ansatte en riktig god jul og et godt nytt år.