Ledige stillinger

Vil du bli en del av vår skole? Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. 

Se ledige stillinger ved vår skole

Enkelte stillinger, som for eksempel rektor, assisterende rektor og IKT-tekniker, finner du i oversikten over alle ledige stillinger i Akershus fylkeskommune.

Eksamensvakt/tilkallingsvikar

Vi har alltid et behov for tilkallingsvikarer og eksamensvakter. Send oss en e-post med CV og relevant informasjon.

Send e-post til frognvgs@afk.no