KI på Frogn

Odin Hetland Nøsen fra Randaberg kommune i Rogaland viste oss hvordan kunstig intelligens kan brukes i undervisningen.

Det er fullt mulig å lage kreative undervisningsopplegg med en kunstig kollega. - Klikk for stort bildeDet er fullt mulig å lage kreative undervisningsopplegg med en kunstig kollega. Even Ottersland

KI i Randabergkolen er en ressurs dedikert til kunstig intelligens ved Randaberg skole. Gjennom å tilby informasjon om KI og relaterte emner, kan nettstedet være et verdifullt verktøy for elever, lærere og andre interesserte som ønsker å lære mer om denne spennende teknologien. 

På nettsiden kan man finne en rekke ressurser og verktøy som kan bidra til å øke forståelsen for KI. Dette kan inkludere artikler, veiledninger, videoer, presentasjoner og annet innhold som kan være nyttig for å utforske ulike aspekter ved KI. Gjennom å tilby slike ressurser kan nettstedet bidra til å fremme kunnskap og interesse for KI blant besøkende. 

Videre kan nettstedet også være et nyttig verktøy for å støtte undervisning og læring om KI i skolesammenheng. Ved å tilby pedagogiske ressurser og verktøy kan lærere og elever utforske og lære mer om KI på en interaktiv og engasjerende måte. 

Odin Hetland Nøsen har tidligere vært en inspirerende stemme innen spillbasert læring og pedagogikk, og gjennom sine foredrag har han bidratt til å stimulere diskusjon og innovasjon innen utdanningsfeltet. Odin Hetland Nøsen har videre gjort betydelige fremskritt når det gjelder å integrere KI i utdanningen. Gjennom sine foredrag og pedagogiske initiativer har han tatt ledelsen i å utforske og implementere KI-teknologier i undervisningen for å forbedre læringsopplevelsen til elevene. Han bidrar til å skape mer personlig tilpassede læringsopplevelser som tar hensyn til hver enkelt elevs styrker, svakheter og læringsstil. Nå har Frogn fått en introduksjon til temaet, noe som nok vil inspirere mange lærere på skolen til å implementere dette i egen undervisning som et nytt hjelpeverktøy.