Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten består av en sosialpedagogisk rådgiver og en NAV-veileder.

Hva vi kan hjelpe deg med

Sammen med resten av elevtjenesten er vår oppgave å bistå og hjelpe deg gjennom videregående ved å legge til rette for en meningsfull skolehverdag. Er du usikker på hva du vil utdanne deg til eller lurer på om du har valgt rett? Har du vansker med å mestre skolehverdagen av ulike årsaker? Vi har taushetsplikt, og hjelper deg med:

  • karriereveiledning
  • tilrettelegging ved dysleksi, ADHD eller andre utfordringer
  • planlegging av alternative utdanningsløp
  • sosiale og emosjonelle vansker, på skolen og hjemme.

Hvor finner du oss?

Rådgiverne holder til å tårnet sammen med helsesykepleier. Du finner oss ved å følge skiltingen fra gangen utenfor kantina.

Hvem er vi?

  • Hanne Cathrine Amundsen er sosialpedagogisk rådgiver, mobilnr 41 52 32 73

For å gi deg best mulig oppfølging samarbeider vi tett med lærere, PPT, OT, helsesykepleier, miljøveiledere, ledelsen og hjelpeapparatet utenfor skolen. Vi deltar på klasselærerråd og bidrar med informasjon om utfordringer og behov ved inntak gjennom skoleåret.

Kontor-/åpningstider

Ta gjerne kontakt på SMS for avtale eller kom innom oss!

Artikkelliste