Sosialpedagogisk rådgiver

Hanne er skolens sosialpedagogiske rådgiver. Hun skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Hva kan sosialpedagogisk rådgiver hjelpe med?

  • Klarlegge problemene og omfanget av dem
  • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene
  • Bistå elever når utenomfaglige saker gjør det vanskelig å være ungdom
  • Drive frafallsforebyggende arbeid
  • Bistå elever når de har faglige utfordringer, konsentrasjons– eller adferdsvansker
  • Følge opp saker knyttet til krenkelser/mobbing av elever
  • Bistå elever i forholdet mellom hjem og skole
  • Samarbeide rundt elevenes læringsmiljø og klassemiljø

Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider bl.a. med pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helsetjeneste/BUP, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten og skolens elevtjenester.

Hvordan kan du nå sosialpedagogisk rådgiver?

Hanne Cathrine har kontor i tårnet over kantina, og er å treffe hver eneste skoledag.

 

Ta kontakt på telefon/SMS, Chat i Teams eller send en e–post for å gjøre en avtale.

Telefon mobil: 41 52 32 73  

e-post: hanneam@viken.no

Hanne Cathrine Amundsen HCA  

Du får ikke fravær når du snakker med Hanne. Rådgiver har taushetsplikt.

Se også