Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre.

 

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

 

Elevundersøkelsen gjennomføres i alle klasser i løpet av oktober / november.

Les dette før du svarer:

Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. 

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, fylkeskommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdannings-direktoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

Du kan lese mer om undersøkelsen i dette infoskrivet (pdf).

Svare på undersøkelsen:

På denne siden logger du inn for å svare på undersøkelsen.