Arbeid med klima og miljø ved Hvam vgs

Hvam har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2013

 

Sol og grønn eng og trestamme - Klikk for stort bildeSol og grønn eng Pixabay

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Forpliktelser

Sertifiseringen innebærer blant annet at vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel. 
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Klima- og miljørapporter

En årlig rapportering av våre miljøprestasjoner er et godt styringsverktøy, og viser oss om arbeidet vårt går i riktig retning. Her finner du de siste årenes rapporter:

Klima- og miljørapport for 2022 (PDF, 519 kB)

Klima- og miljørapport for 2021

Klima- og miljørapport for 2020 (PDF, 165 kB)

Klima- og miljørapport for 2019 (PDF, 182 kB)

Klima- og miljørapport for 2018 (PDF, 868 kB)

Klima- og miljørapport for 2017 (PDF, 841 kB)