VIP

Skoleprogrammet VIP gjennomføres årlig på vg1 ved Hvam vgs. VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen.

4 par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bilde Kristin H Josefsen/Viken fylkeskommune   

Satsing på psykisk helse

VIP-programmet eies av helseforetaket Vestre Viken og finansieres av Helsedirektoratet som en del av satsningen Psykisk helse i skolen. Sammen med VIP makkerskap utgjør VIP-programmet en viktig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet ved Hvam vgs. VIP bidrar til å utvikle både et inkluderende og støttende læringsmiljø og til å utvikle elevenes kompetanse innenfor læreplanens tverrfaglige tema om folkehelse og livsmestring.

Samarbeid mellom skole og helsetjenesten

VIP-programmet er et tverrfaglig samarbeid mellom skole og helsepersonell. Helsesykepleier kommer på besøk i klassene svarer på spørsmål og har dialog med elevene. Hun har noen ganger med seg PP-veileder eller psykolog fra skolehelsetjenesten.

Reduserer angst og mobbing

Om lag 130 videregående skoler gjennomfører i dag VIP-programmet årlig. Forskning på effektene av programmet ett år etter gjennomføring viser at tallet på elever som strever med angst har blitt halvert, og mobbing er redusert med en tredjedel. Forskning viser også at ungdommene blir flinkere til å søke hjelp i en tidlig fase.

VIP makkerskap

VIP makkerskap går ut på at klassen fra første skoledag blir delt inn i makkerskap på to personer, som igjen tilhører en makkergruppe. Makkerskapene og -gruppene skiftes etter en stund. Makkerne skal gjøre ulike bli-kjent-øvelser og ellers oppføre seg som gode arbeidskolleger, blant annet gi hverandre informasjon og ta vare på papirer ved fravær. Å være en god kollega krever trening og er en viktig forberedelse til jobb og videre studier. Våre erfaringer er at VIP-makkerskap er et praktisk verktøy som bidrar til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for elevene ved oppstart.