Universitetsskole

Høsten 2017 inngikk vi en avtale om samarbeid med NMBU. Universitetsskolesamarbeidet er et satsningsområde på forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

Samarbeid med fokus på bærekraftig utvikling

Fire videregående skoler i Viken er med i samarbeidet med NMBU; Frogn, Hvam, Ski og Ås.

Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom skolene og lærerutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier Viken fylkeskommune og skoleledelsen, lærere og elever ved universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling.

Les mer på NMBU sine nettsider.