Skolens profil

Hvam videregående skole er en skole med lange tradisjoner innen landbruk, og er i dag en moderne videregående skole med utdanningsprogrammene Naturbruk, Idrettsfag og Medier og kommunikasjon.

Gode læringsarenaer og grønn profil

Medier og kommunikasjon har topp utstyr, og idrettsfag har tilgang til en av landets flotteste idrettshaller. Store utearealer gir gode muligheter for ulike idretter, og inspirasjon til foto og film. Hvam skal være en foregangsskole innen naturbruk, og det investeres for tiden mye i maskiner, utstyr og bygg. Nye læreplaner fra 2020 som har fokus på  blant annet bærekraftig utvikling, passer godt inn i skolens profil. Hvam er sertifisert Miljøfyrtårn, og knyttet til NMBU som Universitetsskole, med fokus på utdanning for bærekraftig utvikling.

Godt miljø

Skolen har i dag ca. 480 elever, hvorav rundt 90 bor på skolens internat. Dette er med på å skape et svært godt miljø blant elevene. Med 130 ansatte er det mange lærere og andre ansatte som bryr seg om elevene, og deres læring og utvikling.

Vår visjon:

Framtidsrettet utdanning i et grønt miljø

Vi tilbyr:

  • Fordypning etter interesse
  • Topp moderne utstyr til alle programområder
  • Generell og realfaglig studiekompetanse (Naturbruk)
  • Praktisk opplæring i små grupper (Naturbruk)
  • Et trygt og inkluderende miljø
  • Samarbeid med lokalt næringsliv
  • En skole med fokus på kvalitet