Planteproduksjon og driftsledelse

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Studiet består av tre hovedemner, i tillegg til et tverrfaglig hovedprosjekt: 

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon
  • Klima og miljø
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Oppstart er høsten 2023.

Søknadsfrist april 2023.

Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider