Vg2 i utlandet

Har du lyst til å lære om naturbruk og være utvekslingselev i England? Er du klar for nye språklige og faglige utfordringer?

Hvam vgs og Viken fylkeskommune gir elever på utdanningsprogram Naturbruk mulighet til å søke om å få ta Vg2 ved vår samarbeidsskole Askham Bryan College i Yorkshire, England. Samarbeidsprogrammet har nasjonal godkjenning og gir rett til stipend i Lånekassen.

Tilbudet gjelder elever som ønsker ett av følgende programområder på Vg2:

  • Vg2 Landbruk og gartnernæring
  • Vg2 Heste- og dyrefag
  • Vg2 Dyrekunnskap (med realfag)
  • Vg2 Energi og miljø (med realfag)

Hvilke fag får du?

Fagsammensetning og timeplan avhenger av hvilket programområde man følger ved Askham Bryan College. Du får fag som tilsvarer kravene på Vg2 hjemme, som samfunnskunnskap, obligatoriske programfag, og yrkesfaglig fordypning (work experience). For elever som er i utdanningsløp med ekstra realfag tilbys mattevariantene R1 og S1 eller 2P, og kjemi 1. Norsk organiseres med egen norsklærer for våre elever med undervisning på teams og samlinger med lærer til stede i England.

Ved fullført og bestått skoleår ved Askham Bryan College får du får kompetanse for å kunne søke Vg3 Naturbruk, Vg3 Landbruk, Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse, eller opplæring i bedrift (læreplass).

Hvordan bor du?

De norske elevene bor i trygge omgivelser på internat inne på skolens område sammen med de engelske elevene. På internatet får du eget rom med bad. Det er internatvakter til stede og 24-timers vakttelefon, i tillegg til et elevtjenesteteam. Skolen har gode treningsfasiliteter og aktivitetsledere som arrangerer en rekke kulturelle og sosiale aktiviteter elevene kan være med på.

Hva kreves for å søke?

Krav til søkere er fullført og bestått Vg1 Naturbruk. Du må ha et solid faglig grunnlag, svært gode engelskkunnskaper, god orden og atferd, samt lite udokumentert fravær. Andre viktige egenskaper som blir vektlagt er motivasjon for skole, evne til samarbeid og vilje å tilpasse seg andre kulturelle forhold og regler. Et skoleår i utlandet krever modenhet og selvstendighet.

For å være elev/student i Storbritannia kreves visum, helseforsikring og en språktest som må avlegges ved et testsenter i Oslo. Søkere er selv ansvarlige for å skaffe den dokumentasjon som er nødvendig for å få visum. Vi vil bistå med informasjon så langt det er mulig underveis i prosessen.

Hvordan søker du?

Hvam vgs’ tilbud om Vg2 i England har en egen søkerkode i Vigo, uavhengig av hvilket programområde innen Vg2 Naturbruk man ønsker. Tilbudet er åpent for søkere fra naturbruksskoler i alle fylker.

Kontakt

Ta kontakt med studieleder Janniche Langseth ved Hvam vgs for mer informasjon og tilleggsskjema for søknad, senest 1. februar: jannichel@viken.no / jannichel@afk.no.

 

I denne filmen forteller Nikoline, en av våre tidligere utvekslingselever, om hvordan det er å være elev på hestefaglinja «Equine Sport Level 3». Filmen er på engelsk.