Trafikkulykke

Vi ble i dag kjent med at en av våre elever har gått bort i en trafikkulykke.

Alle elever og medarbeidere ble samlet kl. 11.30 i gymsalen på Kjelle videregående skole.

Aurskog-Hølands kriseteam var da til stede og de blir på skolen ut over ettermiddagen.

Undervisningen for resten av dagen er avlyst da tiden vil bli brukt til å vise omtanke for hverandre.

 Ut over ettermiddagen vil kommunalt kriseteam være til stede i Søndrehallen på Hemnes fra kl. 14.30 til kl. 21.00.

Det vil bli satt opp transport med minibuss fra Kjelle vgs (oppmøte ved Naturbruk, Kjelle vgs) om noen trenger transport dit. Minibussen går kl. 14.00.

 Vi oppdaterer denne meldingen dersom vi har mer informasjon å dele.

 

Stein Pettersen, rektor.