Sosialpedagogisk botilbud for elever ved fleksibel yrkesutdanning

Formålet med det sosialpedagogiske botilbudet

Formålet med å bo på internat er at elevene skal oppnå kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet ved skolen, og på sikt leve et selvstendig liv i egen bolig. Elevene starter opp i internat og har mulighet til å søke seg til bofellesskap når de har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

For å nå dette målet, er botilbudet tilrettelagt slik at hverdagen er mest mulig lik den virkeligheten elevene vil møte senere. Elevene i internat har derfor ansvaret for oppgaver som er nødvendig for at internatet skal fungere som et hjem. Dette betyr at elevene (under veiledning) blant annet vasker, holder orden, lager mat, gjør innkjøp av mat og fører regnskap over matbudsjett. En slik forpliktelse utvikler den enkeltes selvstendighet, samarbeidsevne, pålitelighet og engasjement.

Hvem kan søke om plass på sosialpedagogisk botilbud?

De som skal søke om internatplass kan melde dette direkte til skolen etter at de er tatt inn som elever. Det er likevel en stor fordel om det også framkommer i uttalelse/vedlegg fra avgiverskole som rådgiver i ungdomsskolen fyller ut i forbindelse med inntak på individuelt grunnlag (etter §§ 6-22, 6-25).

Ved spørsmål; Ta kontakt med oss!

Informasjon oppbevares i skolens digitale arkiv. 

Søknadsskjema for internat

Åpningstider

Det sosialpedagogiske botilbudet er åpent fra mandag morgen til fredag ettermiddag. Det er stengt i helgene, i skolens ferier og på andre fridager.

Pakkeliste

Pakkeliste for deg som skal bo på internat.