Botilbud

Kjelle videregående skole har to ulike botilbud; sosialpedagogisk botilbud for elever ved fleksibel yrkesutdanning og utleiehybler for elever ved ordinære kurs.  

Skolens internat - Klikk for stort bildeToppen - et av skolens internat Karina Hoff

Sosialpedagogisk botilbud for elever ved fleksibel yrkesutdanning

Det sosialpedagogiske botilbudet ved Kjelle videregående skole er fullfinansiert fra Viken fylkeskommune, og det er derfor ingen kostnader ved å bo.

Formålet med å bo på internat er at elevene skal oppnå kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet ved skolen, og på sikt leve et selvstendig liv i egen bolig. Elevene starter opp i internat og har mulighet til å søke seg til bofellesskap når de har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Les mer om det sosialpedagogiske botilbudet.

Utleiehybler for elever ved ordinære kurs

Det er kun elever som har skoleplass på Kjelle vgs og går ved ordinære kurs som kan søke om plass på utleiehyblene.  

For skoleåret 2024/2025 koster det 5500,- pr måned å bo i utleiehybelen. 

Les mer om utleiehybler.

Fritidstilbudet

Medarbeidere på internat drifter skolens fritidstilbud. Aktivitetene som tilbys avhenger av årstider, elevenes ønsker og interesse. Aktiviteter som kan tilbys er hest, trail, luftgeværskyting, pil og bue, hobby, styrketrening, ballspill og friluftsliv. Skolens fritidstilbud er åpent for alle skolens elever. 

Telefonnummer til internatene

  • Toppen: 40 63 76 72
  • Gamlegården: 97 41 63 10
  • Oppstua: 40 63 75 97
  • Nerstua: 93 08 58 48