Slik blir du bedre forberedt på krise

Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Alle innbyggere oppfordres til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

– Ved å være forberedt, bidrar vi alle til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er hver og en av oss en viktig del av Norges beredskap, sier beredskapsleder i Viken, Guro Hegna Svendsen.

Den landsomfattende Egenberedskapsuka 2023 gjennomføres fra mandag 30. oktober til søndag 5. november.  

Øvelser og tips på sikkerhverdag.no

På sikkerhverdag.no finnes fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen, og mange gode tips om hvordan vi kan dekke de grunnleggende behovene i en krisesituasjon. 

Vi er alle en del av Norges beredskap 

Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest. Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare seg selv noen dager hvis de mister strømmen, telefon-/internettforbindelsen, tilgangen på rent drikkevann – eller det blir vanskelig å komme seg ut for å handle. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle landets husstander styrker sin egenberedskap.

– Det betyr at nå er det igjen tid for oss alle til å sjekke og oppdatere vårt eget beredskapslager for å se om vi har alt på plass, sier Hegna Svendsen.

Engasjert ungdom 

Ungdom er samfunnsengasjerte, stiller mange spørsmål og er ikke redde for å utfordre verken medelever eller voksne. Derfor er de også en viktig målgruppe. 

– Jeg håper at vi gjennom egenberedskapsuka får gode diskusjoner og refleksjoner i klasserommene rundt ansvar for egen beredskap. Nå blir vi alle bedt om å ta en prat med dem rundt oss om hva som kan skje og snakke om hvordan vi skal håndtere det. Øvelser gir oss bevissthet, kunnskap og trening. Da står vi også bedre rustet til å komme oss gjennom små og store kriser, avslutter Hegna Svendsen.

– Artikkelen er publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune. –