Lån av skolens lokaler

Det er mulig for frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv. Les mer nedenfor om hvordan man går fram.