Samarbeid skole - hjem

På Lørenskog videregående skole er vi opptatt av god dialog mellom skole og hjem. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen enten man har spørsmål, bekymringer, ris eller ros. 

Det er viktig at vi har kontaktopplysninger på foresatte og at dere bekrefter at dere vil motta viktig informasjon på e-post og mobil. Ved en krisesituasjon vil vi sende ut SMS.  

Vi inviterer til: 

 • mottakssamtale med elev og foresatte på vg1 ved skolestart 
 • utviklingssamtale med elev og foresatte i oktober for vg2 og i januar for vg1
 • foreldremøte angående fagvalg i november for vg1 

Ca. 5 ganger i året sender vi ut Lørenskognytt med viktig informasjon til foresatte. Ta kontakt med skolen ved spørsmål, bekymringer, ris eller ros! Bli gjerne venn med oss på Facebook! 

Når eleven blir 18 år, må eleven samtykke for at vi skal kunne ta kontakt med foresatte.  

Læringsmiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jamfør opplæringslova § 9a. Skolen skal jobbe systematisk med å fremme et godt skolemiljø og ha nulltoleranse mot mobbing, trakassering og utestenging. Får skolen nyss om at noen ikke har det bra, fremmer det en aktivitetsplikt. 

 • Ta umiddelbart kontakt dersom du opplever at din ungdom ikke har det bra på skolen! 
 • Ved bekymring for høyt elevfravær eller andre risikotegn kalles foresatte med eleven inn til et møte med skolen.  

Studieteknikk 

Skolen samarbeider med Olav Schewe og har kjøpt inn lisenser til studieteknikkprogrammet Superlæring.  Oppmuntre gjerne ungdommen til å bruke det, og vis interesse for ungdommens skolearbeid. Diskuter gjerne faglige og dagsaktuelle temaer. Å la noen spørre deg i fagstoffet har stor læringseffekt. Ta utgangspunkt i: 

 • kompetansemål 
 • vurderingskriterier 
 • tilbakemeldinger/egenvurderinger på hvordan eleven kan bli bedre i faget 

Det er positivt med tydelige regler og belønning for skolearbeid, mens det er negativt å gi råd, sjekke ut og kontrollere. 

Les mer om programmet på Superlæring sine nettsider.

Visma InSchool (VIS)

Visma InSchool (VIS) er Vikens skoleadministrative system. VIS skal blant annet forenkle arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen. VIS skal også legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og redusere tid som brukes til administrativt arbeid.

Hvordan får elever tilgang til VIS? 

Som elev i Viken logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Innen skolestart mottar du en SMS hvor du får informasjon om å aktivere din Feide-konto.  

Hvilke opplysninger kan foresatte se?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens

 • personalia
 • klasser og grupper
 • timeplan 
 • kontaktopplysninger
 • historikk
 • læreplan

Vi gjør oppmerksom på at noen tilganger er begrenset for foresatte. Dette av hensyn til personvernet. Det gjelder orden og atferd, fravær, elevsøknader, vurderinger, eksamen og elevsamtaler.

Du kan lese mer om Visma InSchool, samt se instruksjonsvideo for elever og foresatte i bruk av VIS på Akershus sine nettsider.

Inne i VIS kan man også registrere, endre og oppdatere epost-adresse og mobilnummer.