Skolen på behandlingssenteret Bråten

Bråten gir opplæringstilbud til elever som er innskrevet til behandling ved Bråten behandlingssenter og elever som er innskrevet ved ambulant team.

Bråten er en avdeling ved Lørenskog videregående skole og holder til på Skjetten. Avdelingen gir opplæring til elever på ungdomstrinnet, 8. - 10. trinn. Det er 18 elevplasser ved Bråten. Undervisningen kan gis i full gruppe, i små grupper eller som enetimer.