Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Mailand gjennomføres denne undersøkelsen i uke 48.

Fingre skriver på et tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset

 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det er derfor viktig at flest mulige elever svarer på undersøkelsen. 
Jo flere som svarer, desto sikrere blir resultatene, og det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Personvern har alltid vært viktig i elevundersøkelsen, og i år er kravene til beskyttelse av dataene ytterligere skjerpet. 

Her kan dere lese mer om: