Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis er to ulike former for dokumentasjon på fullført opplæring.