Rektor og skolens ledelse

Rektor

Thomas Leirset
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder
Telefonnummer: 67 10 87 74
Mobilnummer: 45 65 96 19

Assisterende rektor

Kristin Tangen
Rektors stedfortreder
Telefonnummer: 67 10 87 73
Mobilnummer: 47 03 90 34

  • Avdelingsleder språkfag
  • Trinnleder VG3

Utdanningsledere 

Susanne Skeid Fossum

  • Avdelingsleder realfag
  • Studieleder

Bård Olav Nørgaard Weider

  • Avdelingsleder samfunnsfag
  • Trinnleder VG1

Astrid Lysne

  • Avdelingsleder norsk og minoritetsspråklige elever
  • Trinnleder VG2

Administrasjonsleder

Linda Kronbæck