Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Nannestad sykehjem. Når du går ut av bussen vil du se skolebygget. Skolebussen stopper i skolens busslomme utenfor hovedinngangen. 

Planlegg din tur med Entur.

Du finner hovedinngangen ved å følge skiltingen utenfor bygget. Hovedinngangen ligger vis a vis busslommen til skolebussen. 

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende og ansatte.

Parkering for besøkende: Alle besøkende må inn i resepsjonen for å registrere bilens nummerskilt og eget telefonnummer. 

Parkering for elever: Vi har dessverre ingen parkeringsplasser for elever.

Lading av elbil/hybrid

Det er mulig å lade elbil/hybrid ved skolen. Ladestasjoner finner du på baksiden av skolebygget og ved Nannestad hallen. 

HC-parkering

Det er to tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Disse finner du på ansattparkeringen.