Rektor og skolens ledelse

Rektor

Anne Haugen Tronvoll
Mobiltelefon: 91 55 10 73
Konstituert rektor

Assisterende rektor og avdelingsleder studieforberedende avdeling

Astrid Thesen Lunder
Mobiltelefon: 41 22 18 24
Konstituert assisterende rektor

Administrasjonsleder

Ann-Helen Lang
Mobiltelefon: 40 44 03 45

Kontorleder

Maren Opperud Eidskrem
Mobiltelefon: 90 57 98 74

Utviklingsleder

Dag Fredrik Olsen
Mobiltelefon: 40 44 02 53

Avdelingsledere 

Birgitt Marie Larshus
Mobiltelefon: 40 44 02 50 

  • Idrettsfag
  • Studiespesialisering
  • Påbygging til generell studiekompetanse

Steinar Andersen
Mobiltelefon: 40 44 84 69

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag

Stina Haukerud Bekken
Mobiltelefon: 41 57 54 82

  • Helse- og oppvekstfag

Anne Cathrine Marstein
Mobiltelefon: 45 72 74 32

  • Elevtjenesten