Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Oppstartssamtale Vg1

Skolen inviterer elev og foresatte til en oppstartssamtale med kontaktlærer ved oppstarten av skoleåret. I denne samtalen ønsker vi å bli bedre kjent med eleven og opprette kontakt med hjemmet.

Foreldresamtaler Vg1 og Vg2 - høst

I starten november arrangerer vi en samtalekveld der elever/foresatte som ønsker en det kan få en samtale med kontaktlærer. 

Visma InSchool 

Foresatte kan logge seg på Visma InSchool med min ID.

Foreldremøter

12. september 2023 klokken 18:00

Møte for foreldre Vg1

Presentasjon fra foreldremøte finner du her (PDF, 973 kB)