Skolens historie

Nesodden videregående skole ble først etablert i lokalene til Alværn ungdomsskole, og har siden 1980 holdt til i nåværende bygning på Hellvik. Skolen ble grunnlagt i forbindelse med befolkningsveksten og den forventede utdanningseksplosjonen i Akershus. 

I år feirer vi hele 40 gode år!

Allerede fra begynnelsen har skolen hatt et bredt tilbud av både yrkesfag og allmennfag, og har vært det naturlige skolevalget for de aller fleste ungdommene på Nesodden. Skolen hadde tidligere en filial i Frogn, den såkalte APO-avdelingen. Her fikk elevene et tilrettelagt tilbud med en kombinasjon av opplæring på skole og i bedrift.  I mange år kom en stor del av elevene fra nabokommunen Frogn, som da ikke hadde egen videregående skole. Skolen har hatt tilbud innen maskin og mekanikerfag, formgivingsfag og handels- og kontorfag, i tillegg til utdanningsprogrammene som fremdeles tilbys. 

Skolen har alltid vært preget av et raust og inkluderende elevmiljø, med høy trivsel. 

På Nesodden videregående skole var vi tidlig ute med bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Allerede i 1998 utstyrte vi noen klasser med egne bærbare PC’er og snart var alle elevene inkludert i satsningen. Lærerne på skolen gjorde et viktig pionerarbeid, og skolen fikk stor innflytelse i valg for eksamensordning og digital utvikling. 

I dag har skolen tilbud innen elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, mediefag og studiespesialisering. I tillegg har skolen en tilrettelagt avdeling og ansvar for skolen på Sunnaas sykehus. 

Skolen har nå omtrent 550 elever og 100 ansatte. 

Rektorer ved skolen: 

Ingar Nickelsen 
Jan Johannesen 
Erik Heier 
Annika Nordlund 

Til høsten feirer vi Nesodden videregående skoles 40 årsjubileum. Den skal feires sammen med elever og ansatte!

I konkurransen om å lage skolens jubileumslogo fikk vi inn mange gode bidrag, og vinneren ble Majed Zaineddin i 2MKA.

Matias Østebø